Grønnessegaard

Grønessegaard-køer

Grønnessegaards besætning af Hereford kvæg udøver naturpleje på strandengene langs Roskilde Fjord.
Dyrevelfærd har særdeles høj prioritet, som betyder at kreaturerne aflives inden de fragtes til slagteri, for at undgå stress i forbindelse med indfangning og transport.

Kød fra Grønnessegaards kvæg sælges via den socialøkonomiske virksomhed Mad og Mennesker.
På Grønnessegaards marker og skove er der en rig bestand af fugle- og hjortevildt. I forbindelse med jagtsæsonen har Grønnessegaard stalddørssalg af vildt.

Åbent torsdag og fredag 15-17 eller efter aftale på 42800372

Ditlev Hasselbalch

Amtsvejen 280, 3390 Hundested

Tlf: 20333001

Facebook: Grønnessegaard Gods

Mail: dh@groennessegaard.dk

Hjemmeside: www.groennesse.dk

Produkter: Hereford kvæg, vildt og et udvalg af lokale produkter

ditlev gronnenegaard