Vanggården

Vivi og Ole har i flere år drevet en stor genbrug-/antik forretning, og har nu valgt også, at sætte en proces i gang med at omlægge jorden til økologi.

Dette gør Vivi og Ole med henblik på, at drive jorden med produktion af økologisk okse-/kalve-/og svinekød både ud fra økologiske og etiske principper. Det betyder, at dyrene går ude hele året på deres store græs- og skovarealer, såvel kreaturerne som grisene.

Til efteråret bliver dyrene aflivet her på gården, derefter kørt på slagteriet, det mener vi er mest humant og det giver mindre stress for dyrene.

Søfrydvej 3. 3300 Frederiksværk
Telefon 20 44 46 96

vivi@olesgenbrugogantikmarked.dk